Banner 5

„Egyéni álláskeresési tanácsadás”

„Egyéni álláskeresési tanácsadás”

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

„Egyéni álláskeresési tanácsadás”
felnőttképzést kiegészítő tevékenységről

 

A szolgáltatás célja:

 • a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerő-piacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.

Az egyéni álláskeresési tanácsadás célja, hogy:

 • az ügyfelet felkészítse a számára megfelelő célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szükséges álláskeresési technikákat elsajátítsa.

Az egyéni álláskeresési tanácsadás során konkrétan az alábbi készségek, képességek elsajátítása a cél:

 • az ügyfél legyen tisztában azzal, hogy az elképzelt célállás hogyan van pozicionálva a munkaerő-piacon,
 • ismerje a foglalkoztatást támogató eszközöket, lehetőségeket,
 • az álláskeresés tapasztalatai alapján legyen képes mérlegelni az alternatív és/vagy atipikus munkavégzési formák lehetőségét, esélyeit (pl.: a távmunkát, a részmunkaidős foglalkoztatást, az önfoglalkoztatást),
 • tudjon önéletrajzot írni és motivációs levelet készíteni, tudjon álláspályázatot összeállítani,
 • legyen tájékozott az álláskeresési technikákban, és legyen képes kialakítani saját preferenciáit,
 • legyen felkészülve az állásinterjúra.

A szolgáltatás célcsoportja:

Célcsoport, átfogóan
 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatottak, de csoportos létszám leépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek.
Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott
 • pályakezdők,
 • 3–6 hónapja munkát keresők,
 • 50 év felettiek,
 • gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők.

A szolgáltatás tartalma:

Tevékenységek:

 1. a) Adatfelvétel

A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes és ügyfél azonosító adatait.

 1. b) Helyzetfeltárás
 • Első szakasz, aminek célja a tanácsadás profiljának megállapítása:
 • iskolai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakorlat,
 • a jelenlegi státusz feltárása: munkamotiváció, pályaorientáció, célállás-elképzelés.

A helyzetfeltárás első szakasza alapján dönti el a tanácsadó, hogy mely ügyfélnek van szüksége álláskeresési tanácsadásra.

 • Második szakasz, aminek célja kettős: részben annak feltérképezése, hogy az állást kereső körülményei, helyzete mennyire támogatóak az álláskereséshez, másrészt pedig az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó, illetve az álláskeresés gyakorlatát formáló szakaszához a kiindulópont megtalálása:
  • a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztonság, az álláskeresést konkrétan akadályozó tényezők, mobilitás),
  • az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek szintje,
  • gyakorlat és tapasztalatok az álláskeresésben,
  • együttműködési készség.

A tanácsadó a helyzetfelmérés második szakasza alapján állapítja meg a további tanácsadási alkalmak szükségességét és számát (visszahívás).

 1. c) Tanácsadás

A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása.

 • A helyzetfeltárás során feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése (létbiztonság, egészségi állapot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők).
 • Képzésből kikerülők esetében:
  • a lezajlott képzés tapasztalatainak megbeszélése, élmények feldolgozása, valamint
  • megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló munkaerő-piaci lehetőségek.
 • Esélyek és veszélyek mérlegelése:
  • az állást kereső által elképzelt célállás miként pozicionált az adott munkaerő-piaci környezetben, az adott munkaerő-piaci szegmens helyzetértékelése. Multinacionális vállalatok versus kisvállalkozások: a munkaerő alkalmazási gyakorlata, mire kell, és mire lehet számítani az adott célállás kapcsán.
  • tájékoztatás a támogatott foglalkoztatásról (amennyiben az ügyfél a támogatással érintett célcsoportba tartozik),
  • a lehetséges alternatív munkavégzési formák (pl. távmunka, részmunkaidő, önfoglalkoztatás) újragondolása, ha az álláskeresés hosszútávon is sikertelennek bizonyul.
 • Önéletrajzírás:
  • az állást kereső által elkészített önéletrajz kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
  • önéletrajz-típusok ismertetése (fajták, tartalom, formai követelmények),
  • önismeret szerepe az önéletrajzírásban,
  • személyes készségek és képességek megjelenítése az önéletrajzban,
  • idegen nyelvű önéletrajz írása (ha releváns és a tanácsadói kapacitás is adott).
 • Motivációs levél:
  • a motivációs levél szerkezete, felépítése,
  • a munkát kereső által önállóan elkészített motivációs levél kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
 • Álláspályázat összeállítása
 • Referenciák, referenciaszemélyek és referenciamunkák kezelése, illetve hivatkozása (önéletrajzban és azon kívül)
 • Álláskeresési módszerek
 • Felkészülés az állásinterjúra
 • Életvitel az álláskeresés időszakában:
  • kudarcélmények feldolgozása,
  • rendszeresség, időbeosztás.
 1. d) Lezárás:

Célja az összegzés és útra bocsátás. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétoldalúan értékelik a tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, erre írásban javaslatot tehet az értékelő jelentésben.

 1. e) Utánkövetés:

A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A szolgáltatás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

Módszertan:

Személyes konzultáció. Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc.

Díjszabás:

 • A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe

Igénybevétel módja:

 

Bővebb tájékoztatás, információ:
Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás