gopxxx xnxx xvideos xvideos2 pornhub bangx2
Ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer
Banner 4

Ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer

Felnőttképzéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer

Panaszkezelési rendszer

Az ügyfél a képző intézmény tevékenységével, mulasztásával, a képző intézmény érdekében eljáró személy tevékenységével, mulasztásával, magatartásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti az intézménnyel.

A szóbeli panaszt intézményünk munkatársa azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadja,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük (a panasz beérkezését követő harminc napon belül).

Az írásbeli panaszt az intézmény a beérkezését követően harminc napon belül, írásban válaszol meg, melyben közli intézkedését. Panaszt elutasító álláspont esetén az intézmény megindokolja döntését.

Panasz elutasítása esetén az intézmény az ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával az alábbi hatóság/felügyeleti szerveknél eljárását kezdeményezhet:

Engedélyezett felnőttképzés esetén

Egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként megvalósuló képzés esetén

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Levelezési cím: 1085 Budapest, Baross u. 52.

www.nive.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677 

Ügyfélfogadás és a területi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: www.nfh.hu

 

A panasz fogadására és a szóbeli panasz lehetőség szerinti azonnali kezelésére az intézmény minden munkatársa jogosult. A panasz beérkezése után - amennyiben írásban történő ügyintézés szükséges - a panaszt fogadó személy értesíti az intézményvezetőt, aki intézkedik a panasz kezeléséről vagy kijelöli a panasz kezeléséért felelős munkatársat. A kijelölt felelős beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézményvezető felé a panasszal kapcsolatos ügyintézés minden fázisában.

Minden dokumentált panasz, akár írásban, akár szóban érkezett, bevezetésre kerül a panaszkezelési nyilvántartásba. Felelős: a panaszt fogadó munkatárs.

Ügyfélszolgálati rendszer, panaszügyintézés helye

A Váci Mihály Kulturális Központ képzései iránt érdeklődő ügyfelek, jelentkezők, megrendelők és a képzések résztvevői az alábbiak szerint vehetik igénybe akár személyesen is az ügyfélszolgálatot érdeklődés, illetve panaszügyintézés céljából:

 

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Ügyfélszolgálat címe:

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 2. emelet (203. szoba)

Levelezési cím:

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Telefonszám:

06-42/411-822

Fax:

06-42/411-821

Elektronikus levelezési cím:

felnottkepzes@vacimuv.hu

Weblap cím:

www.vacimuv.hu

Ügyfélszolgálat idő

Hétfő

09:00 – 15:00

Kedd

09:00 – 15:00

Szerda

09:00 – 15:00

Csütörtök

09:00 – 15:00

Péntek

09:00 – 15:00

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás