gopxxx xnxx xvideos xvideos2 pornhub bangx2
Kommunikációs kompetenciák fejlesztése
Banner 5

Kommunikációs kompetenciák fejlesztése

Kommunikációs kompetenciák fejlesztése

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning 24 órában

Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D010

 

 

A képzés célja: A képzésben résztvevő a képzést követően, legyen képes:

 • fogalmakhoz, folyamatokhoz kötődő képzeteit úgy felidézni, lerajzolni, és megfogalmazni, hogy a társai ugyanazt „lássák” mint ő,
 • hétköznapi szlogenekhez tartalmakat kötni és azonosítani azokat,
 • ismerjen fel földrajzi fogalmakat, majd legyen képes a felismerést követően lerajzolni a fogalmat egyszerű tartalmi kulcsszavak alapján,
 • legyen képes értelmezni egy adott ételreceptet, és kikövetkeztetni az elkészítés menetének leírásából, hogy milyen eszközök szükségesek hozzá.
 • Ne felületesen olvasson szöveget, hanem figyelje annak részleteit, és értelmezze a tagmondatok egymáshoz való viszonyát, és a nyelvi összefüggéseket i

Írásbeli szövegalkotás során legyen képes:

 • egy témával kapcsolatos állítások, tények, gondolatok minél tömörebb, lényegretörőbb megfogalmazására,
 • szóbeli vagy képről, ábráról szerzett információ alapján különböző hosszúságú szöveg megfogalmazására,
 • egy fogalom, jelenség, folyamat tartalmi lényegének egyszerű szöveges és ábrázolásos megjelenítésére.

Szóbeli szövegalkotással történő bemutatkozás során, legyen képes:

 • egy kép, ábra, film tartalmi lényegének kiemelésére és szóbeli bemutatására, leírására,
 • a térképen való tájékozódásra és egy földrajzi hely jellegzetességeinek bemutatására a megszemélyesítés módszerével,
 • egy számára viszonylag ismeretlen világ képmontázzsal történő bemutatására, a látottak értelmezésére

Narráció során legyen képes:

 • egy kép vagy ábra tartalmi lényegének narrátorként történő bemutatására,
 • egy kép és térkép tartalmi kapcsolatának narrátorként történő bemutatására.

Kérdezés során, legyen képes:

 • kérdések megfogalmazására konkrét látványhoz kapcsolódóan,
 • célra irányuló kérdések és az azokra adandó megfelelő válaszok megfogalmazására egy konkrét vagy elképzelt tartalomhoz kapcsolódóan.
 • egy történet kitalálásra megadott szavak, jelekkel szimbolizált fogalmak felhasználásával, és a történet érthető és élvezetes elmondására,
 • egy történet kitalálásra egy ábra, vagy annak egy részlete, egy térkép, egy kép alapján, és azt érthetően, a korának megfelelő nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásával elmondani, folytatni egy történetet, azt szétbontani részleteire, és azokat rajzos, egyszerű szöveges formában (a képregény stílusában) megjeleníteni.

A képzés óraszáma:

 • 24 óra (elmélet: 6 óra, gyakorlat 18 óra)

A képzés főbb tartalmi elemei:

 • Képzetek kommunikálása
 • Szövegértés
 • Szövegalkotás
 • Történet-kitalálás

A képzésbe való bekapcsolódás előfeltételei:

 • minimum 8 osztályos általános iskolai végzettségről szóló bizonyítvány bemutatása
 • jelentkezési lap kitöltése
 • felnőttképzési szerződés megkötése

A képzés helyszíne:

 • Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

A képzés díja:

 • nettó 24.590-, Ft/fő + 0% ÁFA

 

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés

Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

 

 

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás